Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Rudę Śląską. Prezes Rady Ministrów spotkał się w cechowni kopalni KWK Bielszowice z pracującymi w niej górnikami. Podczas krótkiego wystąpienia podkreślił, że rudzka kopalnia stawia na innowacyjność, a Górny Śląsk jest motorem napędowym krajowej gospodarki.

Nowoczesna gospodarka, rozwój infrastruktury transportowej, a także poprawa jakości środowiska naturalnego – to filary „Programu dla Śląska, ogłoszonego w grudniu ubiegłego roku, będącego elementem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Był on jednym z głównych tematów rozmów podczas wizyty premiera na Górnym Śląsku.

Premier podziękował górnikom za ich wytrwałą pracę. Miał okazję zamienić z nimi kilka słów, otrzymał również od nich pamiątki.

Oprócz Rudy Śląskiej premier zawitał również do Katowic, gdzie prezentował dotychczasowe osiągnięcia „Programu dla Śląska".

 

KOMENTARZE