Po raz 14 wystartował w Rudzie Śląskiej program Społecznie Użyteczni, który jest pilotowany prze dwie miejskie instytucje, Powiatowy Urząd pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

27 tysięcy godzin przepracują w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotni rudzianie. Osoby zostały wyznaczone do prac społecznie użytecznych przez MOPS w Rudzie Śląskiej. W Rudzie Śląskiej mieszka 406 potencjalnych beneficjentów programu, czyli bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace wykonywane przez osoby bezrobotne będą odbywały się na terenie Rudy Śląskiej. Co ich czeka? W zależności od predyspozycji uczestnicy prac społecznie użytecznych biorą udział w różnego rodzaju pracach. Są to prace budowlano-wykończeniowe, porządkowe oraz pomocnicze. Projekt ruszył 4 lutego. Jednak dla zainteresowanych są jeszcze wolne miejsca. Program Społecznie Użyteczni to szansa dla osób, które już dawno przestały być aktywnie zawodowo. Więc może warto wziąć los w swoje ręce i z pełną determinacją ruszyć do przodu.

 

Media

KOMENTARZE