Od 17 czerwca można składać nowe projektu w ramach budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej. Na realizację inwestycji miasto przeznaczyło pulę ponad 4 milionów złotych. Do 26 czerwca można składać wnioski z projektami w formie papierowej, natomiast do 1 lipca za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej po raz pierwszy mogli zdecydować na co przeznaczyć środki w ramach budżetu obywatelskiego w 2014 roku. W tegorocznej edycji pula środków zarezerwowana na ten cel wynosi 4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych.

- W Rudzie Śląskiej nie brakuje ludzi z pomysłami na miasto, a budżet obywatelski to szansa na ich realizację. Mam nadzieję, że mimo uciążliwości związanych z trwającą epidemią i tym razem rudzianie znajdą czas na przygotowanie wniosków. Dotychczas dominowały projekty związane ze sportem i rekreacją. Zobaczymy, czy podobnie będzie w tym roku – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Każda osoba zgłaszająca projekt będzie musiała dołączyć do wniosku podpisy 30 osób, które popierają realizację takiej inwestycji. Wszystkie zgłoszone wnioski zostaną poddane weryfikacji zgodności z wymogami zawarte w uchwale rady miasta. Głosowanie będzie się odbywać w formie papierowej w wyznaczonych punktach oraz elektronicznie na platformie rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

W ramach projektu mogą być również realizowane projekty miękkie o charakterze społecznym, kulturalnym lub sportowym. Z głosowania będą wyłączone zgłoszone inwestycje oraz remonty w placówkach oświatowych.

 

KOMENTARZE