Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zniósł część ograniczeń w związku z COVID-19. Do budynku głównego przy ulicy Markowej znowu mogą wchodzić klienci, ale wszystkie sprawy są załatwiane na parterze w dziale obsługi stron.

Władze MOPS-u zachęcają jednak osoby, które nie mają potrzeby osobistego kontaktu z urzędnikami do korzystania ze skrzynki podawczej, która nadal jest ustawiona w budynku. Na terenie placówki obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, a pracownicy oraz klienci są zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego.

Ośrodek przedstawił harmonogram wypłacania świadczeń. W dniach 13-14 lipca będą realizowane wypłaty w ramach programu 500 +. 7 lipca zostaną wypłacone zasiłki pielęgnacyjne, natomiast zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie pojawią się na kontach beneficjentów w dniach 16 i 17 lipca. 21 i 22 lipca będą realizowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Talony i bony żywnościowe są wydawane zgodnie z terminem (we wtorki i czwartki) w dziale obsługi stron, a klienci są informowani o dacie ich odbioru telefonicznie.

KOMENTARZE