Władze Rudy Śląskiej opublikowały w Biuletynie Informacji Publicznej obszerny "Raport o stanie miasta za rok 2019". Śląskie miasto zanotowało nadwyżkę finansową w wysokości ponad 60,5 miliona złotych. Wzrósł również poziom wykonania dochodów o ponad 65 milionów złotych. Nad dokumentem pochylą się wkrótce radni, a głos w sprawie miejskich finansów podczas debaty będą mogli również zabrać mieszkańcy.

Raport składa się z pięciu części (377 stron) oraz dwóch załączników (335 stron).

Część I dotyczy ogólnej informacji o stanie finansów miasta. Można się z niej dowiedzieć, że dochody ogółem zostały wykonane w kwocie ponad 835,7 mln zł (98% planu), dochody bieżące wyniosły niemal 780,8 mln zł (99% planu), a dochody majątkowe 55 mln zł (85% planu). - Niewykonane dochody majątkowe stanowią w przeważającej części dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, które w związku z trwającą procedurą rozliczeniową wpłyną do budżetu w następnym roku – tłumaczy Grażyna Dziedzic.

Poziom wykonanych dochodów z roku na rok wzrasta. W roku 2019 były one wyższe
o ponad 65,3 mln zł niż w roku 2018. Jeżeli chodzi natomiast o wydatki, to ogółem w 2019 r. wyniosły one ponad 824,5 mln zł (95% planu), z czego wydatki bieżące to prawie 720,3 mln zł (96% planu), a wydatki majątkowe niemal 104,3 mln zł (88,37% planu).

W stosunku do poprzedniego okresu wydatki w roku 2019 były większe o prawie 25,8 mln zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wzrosły o kwotę niemal 15,6 mln zł (najwięcej w dziale oświata, edukacja i wychowanie).

Co ważne, w 2019 roku miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 60,5 mln zł, tym samym spełniony został wymóg ustawy o finansach publicznych, który nakazuje, by wydatki bieżące nie przewyższały dochodów bieżących. - To najwyższy wynik operacyjny od 2014 roku – podkreśla prezydent Dziedzic.

Oprócz ogólnych wyliczeń w zakresie dochodów i wydatków w opracowaniu zawarto również informacje dotyczycące tego, w jaki sposób na finanse gminy wpływają realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne. - Szczególny nacisk kładziemy na te projekty, które mają wpływ na ograniczenie wydatków bieżących. Przykładem tego mogą być inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków i wymiany oświetlenia, co w dłuższej perspektywie czasowej powinno zmniejszyć wydatki na energię i ogrzewanie. Jednak efekt ten może zostać zakłócony przez rosnące ceny mediów – zaznacza Dziedzic.

Cały dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: Link

KOMENTARZE