Od 21 sierpnia mieszkańcy Rudy Śląskiej nie będą musieli w przestrzenni publicznej zasłaniać ust i nosa. Ministerstwo zdrowia zaktualizowało listę miast i powiatów, na terenie których obowiązują dodatkowe obostrzenia.

Śląskie miasto zostało przeniesione ze strefy czerwonej do żółtej. To efekt regularnie malejącej liczby zakażeń COVID-19 oraz wyeliminowania największych ognisk w miejscowych kopalniach węgla kamiennego.

W strefie żółtej obowiązuje limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy i konferencje. W siłowniach będzie obowiązywał limit osób – jedna na 7 metrów kwadratowych.
W kinach może być zajętych 25 procent miejsc. W imprezach rodzinnych nie może uczestniczyć więcej niż 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

KOMENTARZE