180 laptopów oraz środki ochrony osobistej. Taka przesyłka dotarła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Sprzęt trafi wkrótce do dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To już kolejna akcja w ramach, której władze miasta starają się wyposażyć uczniów w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej. Tym razem pozyskano na ten cel 620 tysięcy złotych, z czego 84 procent do środki unijne.

W czasie pandemii COVID-19 władze Rudy Śląskiej starają się wyposażyć uczniów w niezbędny sprzęt komputerowy do nauki w formie on-line. Już wcześniej w ramach wsparcia zakupiono 106 laptopów, której najpierw trafiły do placówek oświatowych, a następnie zostały użyczone rodzinom wielodzietnym. Wkrótce do rudzkiego magistratu ma dotrzeć kolejna partia komputerowego sprzętu.

Środki na ten cel, 256 tysięcy złotych, pozyskano w ramach programów "Zdalna szkoła" praz "Zdolna szkoła +".

 

KOMENTARZE