Rok szkolny jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 w Rudzie Śląskiej-Halembie musi poddać się obowiązkowej kwarantannie. Jeden z nauczycieli zachorował na COVID-19. Zajęcia w systemie stacjonarnym najwcześniej rozpoczną się w tej placówce 7 września.

- Rok szkolny w 15-stce rozpocznie się najwcześniej 7 września, pod warunkiem, że wszyscy nauczyciele będą mieli negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Grono pedagogiczne placówki oraz ich rodziny poddano kwarantannie - powiedziała Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

O ewentualnym zawieszeniu zajęć będzie decydował dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. W przypadku dużego zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość przejścia na mieszany model nauki, stacjonarny oraz zdalny.

KOMENTARZE