Oszuści znaleźli nowy sposób na pozbywania się niechcianego, często niebezpiecznego ładunku. Proceder polega na pozostawieniu kłopotliwego towaru w magazynie, na którego właścicielu ciąży później obowiązek kosztownej utylizacji.

Policjanci do walki z przestępczością gospodarczą z rudzkiej komendy ostrzegają właścicieli hal i magazynów działających na terenie Rudy Śląskiej, o nowym mechanizmie wykorzystywanym przez nieuczciwych przedsiębiorców do pozbywania się różnego rodzaju niebezpiecznych dla środowiska i ludzi substancji, odpadów oraz śmieci. Mechanizm ten polega, najpierw na zatajeniu właściciela, a następnie porzuceniu kłopotliwego ładunku w wynajętym do składowania magazynie, działce czy hali.

Rudzcy policjanci ostrzegają właścicieli powierzchni magazynowych, aby zachowali rozwagę w doborze kontrahentów. Tego typu proceder może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego, a dodatkowo w myśl obowiązujących przepisów, to na właścicielu udostępniającym takie powierzchnie spoczywa późniejszy obowiązek, niejednokrotnie kosztownej utylizacji porzuconych szkodliwych dla środowiska i ludzi odpadów.

KOMENTARZE