Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza pozyskało 65 tysięcy złotych w ramach dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu, który ma na celu minimalizację ryzyka zarażenia koronawirusem wśród osób bezdomnych.

Dom Ubogich działa od stycznia 2018 roku przy probostwie parafii św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej-Wirku. Koncepcja powstania tego miejsca została stworzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza i uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dom przeznaczony jest dla bezdomnych oraz skrajnie ubogich. Osoby potrzebujące mogą znaleźć tam schronienie na kilka godzin – ogrzać się, wykąpać, zjeść i napić się czegoś ciepłego, a także uzyskać pomoc w postaci rady czy rozmowy. Codziennie to miejsce odwiedza ponad 25 osób. Dzięki pozyskanym środkom osoby bezdomne będą mogły w tym miejscu liczyć też na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pandemii.

- W tym celu m.in.: zostanie zaadaptowane i udostępnione osobom bezdomnym dodatkowe pomieszczenie na pobyt dzienny, a także uruchomiony zostanie punkt anty-COVID, w którym potrzebujący będą mogli wyposażyć się w maseczki ochronne i kieszonkowe płyny do dezynfekcji – wyjaśnia Alina Szulirz, przewodnicząca Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza. – Chcemy też zorganizować święta dla osób bezdomnych w podeszłym wieku i złym stanie zdrowia – dodaje.

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza od lat prowadzi działania mające na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem w każdym wieku. Jest realizatorem m.in. projektów: „SOS dla seniorów w Rudzie Śląskiej”, „Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - II edycja” oraz „Idź dalej! Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej. Powstało w 1999 roku z inicjatywy młodzieży oazowej i jej opiekuna – ks. Waldemara Pawlika w Rudzie Śląskiej – Halembie, by wspierać rozwój tych, którym szczególnie trudno, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

S

KOMENTARZE