Do niecodziennego zdarzenia doszło na poniedziałkowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, poświęconej m.in. Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej Minority Safepack. Europoseł frakcji S&D, Łukasz Kohut zabrał głos w sprawie tej inicjatywy, podkreślając jej kluczowe znaczenie dla ochrony praw mniejszości etnicznych w kontekście europejskiej różnorodności, jako jednej z najwyższych wartości Unii Europejskiej.

Odniósł przy tym do swojej własnej narodowości – śląskiej. Nawiązując do sytuacji prawnej Ślązaków w Polsce i statusu ich języka, europoseł (przechodząc w tym momencie na język śląski) skrytykował postawę Państwa Polskiego, które od wielu lat odmawia Ślązakom możliwości uznania ich narodowości i języka w świetle prawa RP.

W trakcie swojego wystąpienia, w momencie przejścia na język śląski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego  Marcel Kolaja zakomunikował "problemy techniczne" ze strony tłumacza, odpowiedzialnego za bieżący przekład sesji parlamentu na język angielski i poprosił o powtórzenie "dwóch ostatnich sentencji". Chwilę później okazało się, iż problemy techniczne wynikały właśnie z uwagi na użycie języka śląskiego, ponieważ tłumacz polsko-angielski nie potrafił przełożyć słów z obcego mu języka. Tym samym jeden z najważniejszych argumentów przeciwników uznania śląszczyzny za pełnoprawny język, mówiący o zbyt wielkim pokrewieństwie językowym śląszczyzny do języka polskiego, został właśnie obalony.

Europoseł podkreślił również siłę Europejskiej Wspólnoty wnikającej właśnie z różnorodności oraz wyraził przekonanie, że walka Ślązaków o uznanie swoich praw w Polsce zakończy się ostatecznie sukcesem.

Przemówienie to odbiło się głośnym echem w mediach społecznościowych wśród działaczek i działaczy mniejszości etnicznych z całej Europy. Do zdarzenia odniosły się także węgierskie media, piszące o pojawieniu się "języka śląskiego" na sesji Parlamentu Europejskiego.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że już w 2021 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się Spis Powszechny, gdzie będzie można zadeklarować swoją narodowość i znajomość języków (w tym narodowość śląską i język śląski). Śląską akcję informacyjną w kontekście Spisu Powszechnego w porozumieniu ze wszystkimi śląskimi organizacjami prowadzi właśnie europoseł Łukasz Kohut.

Wystąpienie europosła Kohuta

KOMENTARZE