Władze Gliwic opracowują nową strategię rozwoju miasta. Pytają mieszkańców, w jakim miejscu chcą mieszkać w 2040 roku? Zastanawiają się, jak ma funkcjonować gospodarka, szkolnictwo czy administracja. Realny wpływ na opracowanie dokumentu mają mieć mieszkańcy.

– Po lutowej sesji, na której gliwiccy radni pozytywnie przyjęli uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac nad nową strategią rozwoju miasta do roku 2040, oficjalnie startujemy z projektowaniem tego strategicznego dokumentu, który będzie kompleksowym wyznacznikiem działań i odpowiedzią na zmieniające się trendy gospodarcze i środowiskowe oraz potrzeby mieszkańców. Obecna strategia rozwoju naszego miasta została uchwalona w 2002 roku i większość wyznaczonych w niej celów została osiągnięta. Zmieniła się również pozycja Gliwic na tle regionu i kraju – podkreślał w Ratuszu podczas konferencji prasowej prezydent Gliwic Adam Neumann. W spotkaniu uczestniczył również jego zastępca, wiceprezydent Mariusz Śpiewok oraz kierująca pracami zespołu zadaniowego Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM w Gliwicach.

Ważnym elementem strategii „Gliwice 2040” będzie analiza zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych.

Pozwoli to uniknąć przypadkowości w dalszym działaniu i sprawi, że podjęte decyzje dotyczące wizji życia społecznego, inwestycji, gospodarki czy planowania przestrzennego będą ze sobą spójne, odpowiadając faktycznym potrzebom miasta i jego mieszkańców.

– Priorytetem jest ciągły rozwój Gliwic i podnoszenie komfortu życia gliwiczan. Tak jak zapowiadałem w swoim programie wyborczym, zależy mi szczególnie na współpracy z mieszkańcami i angażowaniu ich w planowanie przyszłości miasta i dzielnic. Liczę więc na czynny udział w pracach nad strategią wszystkich, którym bliskie jest nasze miasto, zwłaszcza na zaangażowaniu młodzieży, seniorów, społeczników, przedsiębiorców, wszystkich pracujących zawodowo i niezawodowo, radnych dzielnicowych – mówił prezydent Adam Neumann.

Warto przypomnieć, że Gliwice dysponują już diagnozą potencjalnych kierunków rozwoju, wykorzystującą 5 koncepcji miasta przyszłości – kompaktowego, elastycznie reagującego na zmiany, ekologicznego, kreatywnego, wykorzystującego inteligentne rozwiązania w duchu smart city. Dokument dla pełnego zobrazowania sytuacji w mieście wymaga jednak uzupełnienia o odczucia i spostrzeżenia samych gliwiczan.

Okazją ku temu będą 2-godzinne, popołudniowe warsztaty z zainteresowanymi tematem mieszkańcami poszczególnych dzielnic, organizowane cyklicznie od 4 marca – ze względu na trwającą pandemię w trybie zdalnym, na platformie komunikacyjnej Zoom. W spotkaniach rozpoczynających się zawsze o godz. 17.00 wezmą udział przedstawiciele kierownictwa miasta.

Chęć uczestnictwa warto zgłaszać do 2 dni przed wybranym terminem spotkania, dzwoniąc do Biura Rozwoju Miasta UM (tel. 32/338-65-50 lub 32/338-65-63) lub klikając w link formularza zgłoszeniowego dostępnego wkrótce na stronie gliwice2040.gliwice.eu.

Kalendarz marcowych spotkań:

  • 4 marca (czwartek) – dla mieszkańców Łabęd i Czechowic
  • 9 marca (wtorek) – dla mieszkańców Sośnicy i Ligoty Zabrskiej
  • 12 marca (piątek) – dla mieszkańców Szobiszowic, Zatorza i Baildona
  • 16 marca (wtorek) – dla mieszkańców Brzezinki, Starych Gliwic, Ostropy, Wilczego Gardła, Wójtowej Wsi i Bojkowa
  • 18 marca (czwartek) – dla mieszkańców Trynku i Sikornika
  • 22 marca (poniedziałek) – dla mieszkańców Kopernika, Obrońców Pokoju i Żernik
  • 30 marca (wtorek) – dla mieszkańców Wojska Polskiego, Śródmieścia i Politechniki

KOMENTARZE