Zakończyła się rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej. Oficjalne otwarcie obiektu odbędzie się 24 marca. 

W ramach przedsięwzięcia przywrócony został do życia teren o powierzchni prawie 5 ha. Najważniejszą częścią inwestycji było zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegały w gruncie i w wodach podziemnych. Ponadto uporządkowana została dzika roślinność, a na całym obszarze utworzone zostały oświetlone alejki oraz pojawiły się obiekty małej architektury. Powstał także plac zabaw, górka saneczkowa i parking. Istotną częścią przedsięwzięcia było zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni. Utworzona została ścieżka dydaktyczna, która obejmuje pozostałości po dawnym zakładzie koksochemicznym. Znajdują się tam informacje o historii tego miejsca i funkcjonowaniu koksowni.

Łączny koszt całej inwestycji to ponad 21 mln zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło prawie 18 mln zł. Przekazane środki pochodzą z funduszy unijnych.

KOMENTARZE