W związku z uroczystością Wszystkich Świętych nastąpi zmiana organizacji ruchu w pobliżu wielu rudzkich nekropoli. Policja apeluje do kierowców o czujność oraz w razie możliwości zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. 

W dniu Wszystkich Świętych przed cmentarzami zostaną wyznaczone miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ze względu na tymczasową zmianę organizacji ruchu prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe oraz zachowanie ostrożności. Zachęcamy również do korzystania ze środków transportu komunikacji zbiorowej.

Zmiany w ruchu drogowym, obowiązujące 1 listopada od godziny 7:00 do późnych godzin wieczornych,  poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej:

  • Dzielnica Ruda:

Cmentarz przy ul. Porębskiej
Od ul. Wolności wjazd możliwy jednokierunkowymi ulicami: Brańskiego i Kościelną, natomiast wyjazd jednokierunkowymi ulicami: Staszica oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż ul. Brańskiego po lewej stronie oraz na odcinku jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu osób niepełnosprawnych do parkingu.

  • Dzielnica Godula:

Cmentarz przy ul. K. Goduli
Odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy. Będzie można zaparkować pojazd na parkingach pomiędzy placówkami handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.

  • Dzielnica Orzegów:

Cmentarz przy ul. Kard. Hlonda
Parkowanie dozwolone na ulicach Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, ulice te będą jednokierunkowe.

  • Dzielnica Bykowina:

Cmentarz  przy ul. 11 Listopada
Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie możliwe jednostronnie. Parkować można będzie na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

  • Dzielnica Halemba:

Cmentarz przy ul. 1 Maja (cmentarz komunalny)
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonych pasach postojowych pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytomskich, które w tym dniu będą ulicami jednokierunkowymi. Ponadto będzie możliwość parkowania na skrajnym pasie w kierunku Halemby.
Cmentarz przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego
Parkowanie będzie możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły pozostawić pojazd na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.
Cmentarz przy ul. Traugutta
Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na odcinku ulicy Kaczmarka od ulicy Burszki do ulicy Traugutta oraz na ulicy Traugutta od ulicy Kaczmarka do ulicy Kochłowickiej. Parkowanie będzie dozwolone po lewej stronie przedmiotowych dróg.

  • Dzielnica Wirek:

Cmentarz przy ul. Magdziorza i Brata Alberta
Powyższe ulice będą jednokierunkowe, parkować będzie można po lewej stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne będą miały wydzielony parking na ul. Brata Alberta.
Cmentarz przy ul. Nowary, Ściegiennego
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego, Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe. Parkowanie po lewej stronie tych ulic.
Cmentarz przy ul. 1 Maja
Ulica Polna będzie jednokierunkowa, parkowanie po jej lewej stronie.

  • Dzielnica Nowy Bytom:

Cmentarz przy ul. Chorzowskiej
Ul. Ratowników będzie jednokierunkowa od wyjazdu z parkingu do ul. Pokoju. Parkowanie możliwe będzie na parkingu przy ul. Chorzowskiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy ul. Ratowników po jej lewej stronie za wjazdem na parking.
Cmentarz przy ul. 1 Maja, Hallera
Od skrzyżowania powyższych ulic w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kierunku dzielnicy Wirek na ul. 1 Maja zostaną wydzielone pasy postoju.

  • Dzielnica Kochłowice:

Cmentarz przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej
Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie postój tylko dla osób niepełnosprawnych w zatoce parkingowej.
Cmentarz przy Alei Dworcowej
Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, postój po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do Dworca.

  • Dzielnica Bielszowice:

Cmentarz przy ul. Kokota
Osoby niepełnosprawne będą miały wyznaczone stanowiska przed bramą cmentarza. W celu zmniejszenia utrudnień zalecany jest postój na ulicach Powstańców Śląskich, Bielszowickiej i Równoległej.

KOMENTARZE