20 stycznia w Stacji Biblioteka w Chebziu odbędzie się promocja książki „Ruda Śląska. Dzieje transportu szynowego”. Publikacja Krzysztofa Gradny zawiera 950, w większości niepublikowanych wcześniej, fotografii. 

- Jest to fotograficzna opowieść o transporcie szynowym w Rudzie Śląskiej - mieście niegdyś silnie uprzemysłowionym, w którym kolej obsługiwała niemal każdy większy zakład przemysłowy. Książka podzielona jest na 5 odrębnych rozdziałów, z których każdy opowiada inną historię. Są to kolejno: koleje użytku publicznego, koleje wąskotorowe, koleje piaskowe, bocznice oraz tramwaje - powiedział Krzysztof Granda, autor albumu.

KOMENTARZE