Od kilku tygodni trwają prace przy zagospodarowaniu 6 ha terenów zielonych w Parku Młodzieży oraz na plantach znajdujących się pomiędzy ul. Hlonda a Burloch Areną w Rudzie Śląskiej - Orzegowie. Do końca roku nasadzonych tam zostanie łącznie ponad 90 tys. roślin, odnowionych zostanie część alejek, zainstalowane zostaną nowe ławki oraz oświetlenie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 2,6 mln zł.

- Pierwsze efekty inwestycji już są widoczne. Dotyczy to terenu przy ul. Hlonda, gdzie już wykonano wiele nowych nasadzeń i trwa budowa nowych ścieżek – wylicza Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta. – Niebawem prace rozpoczną się także w drugim z parków – Parku Młodzieży – zapowiada.

To właśnie w Parku Młodzieży zrealizowana zostanie większość prac przewidzianych w ramach rewitalizacji obu zielonych przestrzeni w Orzegowie. To tu w miejscu starego suchego strumienia utworzona zostanie rabata z wielokolorowych bylin. Wykorzystane zostaną tam gatunki roślin, które kwitną w różnym czasie, dzięki czemu rabata będzie atrakcyjna przez cały okres wegetacyjny.

Podczas prac w parku zabiegom pielęgnacyjnym poddany zostanie znajdujący się tam drzewostan, a drzewa w złym stanie sanitarnym zostaną usunięte. – Chciałbym uspokoić mieszkańców, że zaplanowana wycinka dotyczyć będzie przede wszystkim topól, które obumarły ze względu na swój wiek. Stanowią one w tym momencie potencjalne zagrożenie np. w czasie wichur, dlatego zabieg ten jest konieczny ze względów bezpieczeństwa – podkreśla Jacek Morek. - Co ważne, w miejsce starych drzew nasadzone zostaną nowe i będą to gatunki szlachetne – lipy i klony - dodaje.

Prace przy modernizacji orzegowskich plant przy Burloch Arenie oraz Parku Młodzieży zakończyć się mają do końca roku. Ich całkowity koszt wyniesie ok. 2,6 mln zł. Zadanie to jest także ostatnią - dodatkową częścią realizacji Traktu Rudzkiego, którego poszczególne etapy powstawały w mieście od 2018 r.

Sam trakt to ścieżka pieszo–rowerowa, która połączyła obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią Nowego Bytomia i Wirku. Pod koniec sierpnia zakończyły się prace przy rewitalizacji parku przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu. Tym samym całość traktu została ukończona. Przebiega on od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej. Dalej ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie prowadzi przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Dalej trasa przebiega przez park przy ul. Hallera, a następnie biegnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego, którego rewitalizacja zakończyła się wiosną br.

Koszt całości budowy Traktu Rudzkiego wraz z wcześniejszymi już zrealizowanymi odcinkami wyniesie ostatecznie ponad 19 mln zł. Na realizację tego projektu miasto pozyskało ponad 8 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej realizowana jest jeszcze inna inwestycja z zakresu modernizacji terenów zielonych. Chodzi o przebudowę pl. Niepodległości w Goduli. Zadanie to jest współfinansowane ze środków rządowych z Programu Inwestycji Strategicznych i ma być zakończone jesienią tego roku.

KOMENTARZE