Inspektor Jarosław Dyło po przeszło 31 latach służby w Policji przeszedł na emeryturę. Przez ostatni rok był Komendantem Miejskim Policji w Rudzie Śląskiej. Schedę po nim przejął podinspektor Dawid Gil.

– Dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców Rudy Śląskiej Panu Komendantowi za zaangażowanie i poświęcenie w czasie pełnionej służby - podkreślił Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej podczas uroczystości w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. -  Wykazywał się Pan profesjonalizmem, wiedzą merytoryczną i doświadczeniem, doskonałym zarządzaniem oraz umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Mam nadzieję, że mimo zakończenia aktywności zawodowej będzie Pan nadal wspierał rudzkich policjantów, a Ruda Śląska zawsze będzie bliska Pana sercu – dodał.

Szefem rudzkiego garnizonu został podinspektor Dawid Gil, który od lutego 2021 r. zajmował stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach. Do służby w Policji wstąpił on w 1997 roku i od  początku związany był z rudzką jednostką. Pracował jako policjant plutonu patrolowego – interwencyjnego, referacie kryminalnym w Komisariacie Policji IV w Rudzie Śląskiej, następnie związał się z wydziałem kryminalnym rudzkiej komendy. Pełnił też funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Rudzie Śląskiej, a następnie kierował największym rudzkim komisariatem – „jedynką”. Od czerwca  2018 roku zajmował stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej. W lutym 2021 roku pozostały powierzone mu obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach.

- Miło mi oficjalnie powitać na stanowisku nowego Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej. Jestem przekonany, że Pana dotychczasowe doświadczenie i to, że przez prawie całe życie zawodowe był Pan związany z rudzką Policją, będzie korzyścią dla naszego miasta i mieszkańców. Jestem pewien, że nasza współpraca będzie się wzorowo układała - powiedział prezydent Michał Pierończyk.

Na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej nadal pozostaje podinspektor Grzegorz Wróbel. W policji służy on od 2003 roku i cały czas jest związany z rudzką komendą. W 2010 został Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji, po czym w 2020 został naczelnikiem tegoż wydziału.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje Komenda Miejska Policji oraz 5 komisariatów. W Komendzie pracuje 129 osób, a w poszczególnych komisariatach 202. Obecnie 17 wakatów czeka na obsadzenie. Warto dodać, że w 2022 roku miasto przekazało Policji w formie darowizny dwa grunty o łącznej powierzchni 890 m² pod budowę nowego komisariatu przy ul. Solnej oraz modernizację parkingu przy komisariacie II.

KOMENTARZE