Trasa N-S będzie rozbudowana dalej na północ! Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie pierwszego odcinka tej drogi – od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. Oprócz budowy 600 m odcinka, zakres inwestycji obejmuje budowę ronda turbinowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku 400 m. W ramach zadania wybudowana będzie także kanalizacja, chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie.

- Prowadzona od kilku lat budowa trasy N-S i docelowe połączenie Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą to kluczowe przedsięwzięcie drogowe w mieście - podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Mieszkańcy północnych dzielnic - Rudy, Orzegowa i Goduli - codziennie odczuwają skutki wzmożonego ruchu od strony Bytomia w kierunku DTŚ. Przedłużenie trasy na północ pozwoli na rozwiązanie tych problemów, dodatkowo to także szansa na otwarcie kolejnych terenów inwestycyjnych - dodaje.

Docelowy projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul.  Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Przetarg, który właśnie ogłosiło miasto, dotyczy pierwszego odcinka. Wszczęcie procedury i uruchomienie procesu inwestycyjnego możliwe było dzięki pozyskaniu 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga).

Czas realizacji inwestycji to 20 miesięcy od chwili podpisania umowy. Trzeba jednak założyć, że w okresie zimowym, tj. od 15 grudnia do 15 marca, prace mogą być wstrzymane. Gdy rozpocznie się budowa NS-ki na północnym odcinku, ku końcowi powinna zmierzać przebudowa ul. Wolności.

Przypomnijmy, że od prawie dwóch lat trwa budowa kolejnego etapu trasy N-S w kierunku południowym. Obejmuje on odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora. - Zaawansowanie prac tego etapu to ponad 70%. Przebudowa magistrali wodociągowej jest już wykonana w 95%. Gotowe są też 2 przejścia dla zwierząt, przejście i przejazd dla rowerów w rejonie ogródków działkowych i wiadukt nad ulicą Bielszowicką. Ukończono ponadto rozbiórkę przepustu w ciągu ul. 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim - wylicza wiceprezydent Jacek Morek, odpowiedzialny m.in. za kwestie drogowe.

Na ukończeniu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Przebudowano sieci uzbrojenia podziemnego branży teletechnicznej, sanitarnej i elektroenergetycznej. W ramach przebudowy ulicy Bielszowickiej rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano podbudowę jezdni z kruszywa i warstwę podbudowy z mieszanki asfaltowej oraz miejsce do ważenia pojazdów.

Obecnie trwają prace związane m.in. z budową głównego ciągu trasy N-S. Wykonano większość nasypów drogowych, w trakcie są prace brukarskie przy budowie chodników i ścieżki rowerowej. Trwają również roboty związane z przebudową ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Gabora. Rozebrano nawierzchnię jezdni, przebudowywane są sieci uzbrojenia podziemnego oraz trwa budowa pasa drogowego ul. 1 Maja w nowej geometrii drogowej.

Przy tej inwestycji kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym, spowodowanymi zwężeniem jezdni ul. 1 Maja. Czasowe zmiany organizacji ruchu będą występować na tym odcinku do momentu ukończenia zadania, czyli do listopada 2023 roku.

KOMENTARZE