Po przebudowie została oddana do użytku ul. Bałtycka w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. Dzięki modernizacji tej ulicy powstał dojazd do terenów inwestycyjnych po byłej kopalni Polska-Wirek. Ul. Bałtycka przebudowana została na odcinku od ul. Radoszowskiej do ul. Długiej.

- Ul. Bałtycka – kiedyś droga gruntowa - po przebudowie zyskała strategiczne znaczenie dla tej części miasta. Dzięki jej modernizacji powstał bowiem dojazd do terenów inwestycyjnych po byłej kopalni Polska-Wirek – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Nowa droga ma ok. 800 m długości i obejmuje odcinek od ul. Radoszowskiej do ul. Długiej. Jezdnia wykonana została z nawierzchni asfaltowej. Taki sam materiał wykorzystany został na budowę drogi rowerowej, która była częścią zadania. Dodatkowo powstał chodnik. Zbudowane zostało też nowe oświetlenie i kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W ramach zadania wykonany został ponadto dojazd do posesji znajdujących się przy ul. Bałtyckiej 15, 15A i 19.

Przebudowa ul. Bałtyckiej w zdecydowanej większości sfinansowana została dzięki środkom pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych. Przyznane dofinansowanie wyniosło 15,2 mln zł. Natomiast koszt wszystkich prac budowlanych wyniósł blisko 20 mln zł.

Przebudowa ul. Bałtyckiej to jeden z elementów porozumienia w sprawie zagospodarowania pokopalnianych nieruchomości, które miasto w 2021 roku podpisało ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jego celem ma być aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek”, w pobliżu autostrady A4. W ten sposób zostały stworzone warunki do powstawania nowych miejsc pracy, które mogą częściowo zniwelować negatywne skutki społeczne i gospodarcze przemian w branży energetycznej.

 

KOMENTARZE