Projekt „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowany był przez Fundusz Górnośląski – Lidera Projektu oraz Województwo Śląskie (Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej) – Partnera Projektu, w okresie od 1 kwietnia 2020 r do 31 grudnia 2023 roku. Projekt kierowany był  do przedsiębiorstw z sektora MŚP chcących uzyskać wiedzę i skorzystać z usług, które pomogą im rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z zakresu internacjonalizacji, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej.

– Skupiamy się na dynamicznej promocji Śląska i pomocy śląskiemu biznesowi na świecie. Projekty, zarówno InterSilesia jak i Global Silesia, w realizację których od początku aktywnie zaangażowany był Urząd Marszałkowski są tego doskonałym przykładem. Dzięki nim wielu przedsiębiorcom z regionu udało się otworzyć się na światowe rynki, a nam z sukcesem promować potencjał gospodarczy regionu. Każda nawiązana podczas realizacji tych projektów współpraca jest dla nas kolejnym, realnym sukcesem w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Śląska – mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. Śląskiego.

Do projektu włączonych zostało 400 przedsiębiorców, w tym z sektora inteligentnych specjalizacji, a dla 60 z nich utworzono indywidulane modele internacjonalizacji.

– Wartość całego projektu wyniosła 27 mln złotych, stanowiąc istotną inwestycję w rozwój biznesu w województwie. Otwarcie Centrum Internacjonalizacji, utworzenie Platformy Internacjonalizacji, wdrożenie aplikacji generującej modele internacjonalizacji, organizacja 15 zagranicznych wyjazdów studyjnych, 18 warsztatów tematycznych, 336 h usług konsultingowych oraz otwarcie regionalnych biur Województwa Śląskiego w Abu Dhabi i Kijowie to tylko niektóre z efektów naszego działania – mówi Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego. – Dziękujemy wszystkim zaangażowanym firmom, partnerom i instytucjom, które wniosły swój wkład w ten niezwykły projekt. Wierzymy, że owocna współpraca będzie trwać, a zdobyta wiedza stanie się impulsem do dalszego rozwoju – dodaje.

Głównym zadaniem projektu była budowa Centrum Internacjonalizacji – powierzchni biurowej i konferencyjnej dla eksporterów, w której Fundusz udostępnił nowoczesne powierzchnie biznesowe, wystawiennicze i konferencyjne. – To unikalny ośrodek na skalę kraju skoncentrowany na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw. W Centrum Internacjonalizacji odbywają się spotkania biznesowe, warsztaty eksportowe  oraz świadczone są usługi doradcze, edukacyjne i informacyjne – wyjaśnia Zoriana Czajkowska, dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego.

Projekt InterSilesia pozwolił także m.in. na stworzenie Platformy Internacjonalizacji (internetowej platformy informacyjnej i e-learningowej dla eksporterów i zagranicznych kooperantów zawierającej bazę ofert współpracy) oraz generatora modeli internacjonalizacji  (narzędzia informatycznego wspierającego proces decyzyjny przedsiębiorców w zakresie kierunków i modeli eksportowych).

Projekt InterSilesia współfinansowany był przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami Fundusz Górnośląski podsumował równocześnie projekt Global Silesia (pod pełną nazwą: Projekt “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”).

Global Silesia realizowany był od 2019 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Lidera Projektu i Fundusz Górnośląski – Partnera Projektu. Jego celem było wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrost świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie internacjonalizacji, a także wzrost eksportu wśród firm z województwa śląskiego. Projekt oparty był na 3 filarach wsparcia: Misjach gospodarczych, Akademii Internacjonalizacji oraz Spotkaniach informacyjnych.

W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa śląskiego brali udział w misjach gospodarczych, podczas których nawiązywali kontakty z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi (zorganizowanych m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych, Gruzji, Francji, Indiach czy Brazylii) oraz targach międzynarodowych. Co ważne, dzięki Global Silesia przedsiębiorcy mogli liczyć na kompleksowe wsparcie – od pokrycia kosztów udziału po organizację spotkań biznesowych (od transportu, przez organizację spotkań B2B i wizyt studyjnych, uczestnictwo w targach /konferencjach/warsztatach po spotkania z miejscowymi władzami i placówkami dyplomatycznymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, funduszami VC i instytucjami prowadzącymi programy akceleracyjne). Czyli pełne wsparcie bez którego – co wielokrotnie  podkreślali sami przedsiębiorcy biorący udział w misjach – nie byliby w stanie finansowo oraz  organizacyjnie samodzielnie zorganizować podobnego wyjazdu.

Global Silesia pozwolił także uczestnikom na udział w licznych szkoleniach eksportowych realizowanych w ramach Akademii Internacjonalizacji, podczas których uczestnicy zdobywali praktyczną wiedzę z zakresu m.in. budowania i wdrażania strategii eksportowych, aspektów prawnych eksportu, marketingu międzynarodowego, a nawet różnic kulturowych i ich znaczenia w komunikacji i negocjacjach.

– W ciągu czterech lat trwania projektu około 150 śląskich przedsiębiorców mogło promować swoje produkty na światowym rynku dzięki projektowi Global Silesia. Zorganizowaliśmy wyjazdy na 17 międzynarodowych misji i 20 targów zagranicznych, a około 300 firm uczestniczyło w Akademii Internacjonalizacji – podsumowuje efekty programu Bartłomiej Babuśka.

KOMENTARZE