Płachetka kejsik znała bezmaś kożdo mama. Teroski wraco łůna do mody a coroz czynścij poradzi sie trefić mamy, kere łażům ze swojimi małymi bajtlami we płachetkach. Co to dowo, a czamu werci sie ô tym zmiarkować?

 

Mama to dlo noworodka naturalnie wtoś nojwożniyjszy, beztuż niý ma sie co dziwować, iże chce łůn być jak nojbliżyj nij. Jednako niý zowdy mama je w stanie mieć tego bajtla durś przi siebie. Beztuż werci sie zmiarkować, eli płachetka by nům sam niý pomůgła.
Jako tublikujům Aleksandra Górska - certifikowany doradca - werci sie sprůbować choby dlo samyj wygody. Toć mama dziynki tymu mo wolne ôbie rynce, zaś bajtel je spokojny, bo je blisko mamy.
Ku tymu trza tyż spůmnieć, co take płachetki pomogajům zachować fizjologiczno pozycjo bajtla, kej je noszůny. Mogům łůne sie ruszać a przi tymu przibiyrać w miara wygodno pozycjo ai durś przitulać, czego niý roz nojbarzi potrzebujům.
Nojwożniyjsze chyba jednako we tym wszyskim je to, co dobrze zawiůnzano, płachetka poradzi ôdpowiydnio przitrzimać gůwka a krziże tego bajtla. Do tego jednako trza ja dobrze zamotlać. A jak? Tublikujům nům Aleksandra Gůrska.

 

KOMENTARZE