Chocioż teroźnie ô tynisie poradzi sie niý roz usłyszeć we telewizorze, to je to dalij mało popularny szport u nos. Sům jednako tacy, kerzi chcům to pomiynić, a pokozać inkszym, co sprůbować kożdy moge.

 

    Szło by pedzieć, co we tynisa grać kożdy moge, jedyn lepij drugi gorzij. Jednako niý ma sie co zrażać a styknie sprůbować. A przinajmij ze takigo założynio wyłażům we Rudzie Ślůnskij, kaj trynerki tynisa ziymnego we klubie Slavia sbajslowały akcjo "Stawiam na tenis". A jako dodowajům Alina Cieślok - jedna ze trynerek - mo łůna zachyncić bajtle ze ôchrůnek a szulůw do szpilanio we tynisa.
    Co fajne ćwiczynia niý sům festelnie ciynżke, a majům przede wszyskim uczyć podstaw ai zachyncić do aktywności fizycznyj. Niý ma sie co dziwować, kej coroz to mynij bajtli chce aktiwnie spyndzać czos, zamiast siedzieć przed telewizorym abo kůmputerym. Sům jednako take akcje, kere majům zachyncić do szportu a przi ôkazji pokozać piykno tynisa.
    A w sumie jako tublikujům nům Karolina Nadłonek - tryneka we Slavii - potrynować moge prziś bezmaś kożdy, niýzoleżnie ôd wieku. Kej zaś kůmuś sie spodobo, to moge nawet sie zapisać do klubu a trynować bezmaś bez cołki rok. Zajyncia kludzůne sům systymatycznie bez lato na placu a bez zima na hali we siydzibie klubu przi ceście Sosinki. Wiyncyj informacji snojdziecie na nec zajcie klubu Slavia.

 

KOMENTARZE