We Rudzie Ślůnskij Lotani Mikołoja to juże trodycjo. Latosi poleciało bezmała 100 ludzi,  a bezto tyż pomogli łůni we tyn świůnteczny czos spełnić marzyniý niýmocnyj na glejaka Oli.

 

    Roz za rok na Frynie we Rudzie Ślůnskij poradzi sie zoboczyć hołda mikołojůw. Tak po prowdzie to sům to ludzie, kerzi ze dobroci a ciepłych serc chcům we radości spůmogać inkszych lotaniym. Wszysko to kupluje sie we charitatiwnym lotaniu, kere juże ôd poru lot bajslowane je tukej na placu Jana Pawła II.
    Latosi charitatiwnym cwekym lotanio bůła spůmoga dlo 15-letnij Oli, kero je niýmocno na glejaka a bezto dużo swojego czosu musi spyndzić we lazarycie.
    Coby zaś ij pomůc, niý trza bůło nawet wiela robić. Stykło zapisać sie na charitatiwne lotaniý a zabulić dowolne wpisowe. Kożdy tyż umioł sie ôbrać jakům trasům chce lecieć, bo wyznoczůne bůły dwie. Tym barzi, co niý łaziło sam ô ściganiý sie, ýno ô coś blank inkszego, co gynau pedzieli nům same uczystniki.
    Toć jako szło sie wywiedzieć ôd nich, take wydarzyniý to na prowda dobro akcjo, bo bez charitatywne lotaniý idzie pomogać inkszym, a przi tymu zadbać tyż ô swoje zdrowie. Jako godali je to chyba nojlepszo forma pomoganio i rada by byli, keby bůło takich akcyj jeszcze wiyncyj. Tym barzi, co jak fajnie padali, teroski bele kaj je tyn "wyścig szczurůw", a tako akcjo to fajny knif, na ôderwaniý sie ôd tego a pomoganiý inkszym.

 

KOMENTARZE