100 mln złotych na opracowanie technologii, pozwalającej ograniczyć zanieczyszczenia powietrza, ma zapewnić projekt "Silesia pod błękitnym niebem". W walce o czyste powietrze 22 stycznia podpisano porozumienie pomiędzy województwem śląskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim współpraca w zakresie finansowania prac badawczo-rozwojowych nad technologiami z dziedziny ochrony środowiska i energetyki.

Zanieczyszczenia, inaczej skażenie środowiska, nie jest niczym nowym. O źródłach zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim na pierwszym posiedzeniu Rady ds Elektromobilności, które odbyło się po podpisaniu porozumienia.

Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez wdrażanie nowych technologii, to kolejna inicjatywa województwa śląskiego w walce o czyste powietrze, która wpisuje się w założenia przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w kwietniu tego roku uchwały antysmogowej.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty, które zaoferują najlepsze pomysły na minimalizację skutków zanieczyszczeń. Te będą wyłaniane w drodze konkursów grantowych ogłaszanych przez województwo śląskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Media

KOMENTARZE