Niemal 200 zaproszonych gości uczestniczyło w konferencji na temat zasobów kadrowych. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Konferencja odbyła się w Chorzowie. 

Przedsiębiorcy, politycy i ludzie sukcesu spotkali się w Chorzowie, aby debatować o zasobach kadrowych dla prywatnych firm.

Tematem konferencji były m.in. sposoby pozyskiwania odpowiednich pracowników oraz wymagania osób dostępnych na rynku pracy.

Wykwalifikowanych specjalistów w określonych dziedzinach coraz częściej brakuje. Wynika to m.in. z małej ilości osób na kierunkach ścisłych na wyższych uczelniach, a także emigracji potencjalnych pracowników na zachód.

W wielu dziedzinach potrzebne są zmiany. Zdaniem obecnych na konferencji gości mogą one na dłuższą metę pozytywnie wpływać na wyniki firmy.

Konferencja odbyła się pod hasłem „Do Sukcesu!”. Gościem specjalnym wydarzenia była kobieta, której udało się go osiągnąć – prezenterka telewizyjna, Dorota Wellman.

KOMENTARZE