Młodzież z Województwa Śląskiego przejęła Salę Sejmu Śląskiego w Katowicach. Wszystko za sprawą Kongresu Młodzieżowych Rad Miasta Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego.

 

 

Szereg wydarzeń z udziałem młodych w życiu społecznym i obywatelskim było poruszanych na kongresie Młodzieżowych Rad Miasta, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego. A wszystko w zgodzie z myślą przewodnią ,, Nic o nas bez nas”. Celem kongresu była wymiana doświadczeń. Młodzi Radni Sejmiku już nie raz udowodnili, że mają siłę i energię do działań w regionie. Chęci są najważniejsze, ale potrzebne jest również wsparcie młodych ludzi w tworzeniu młodzieżowych rad, a także wzmocnienie ich zaangażowania w sprawy istotne dla regionu. Partycypacja młodzieży w przedsięwzięciach społecznych jest bardzo ważna, ale ważne są również możliwości kształcenia i rozwoju. Kongres Młodzieżowych Rad Miasta, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego wpisuje się w przyjęty przez zarząd Województwa Śląskiego,, Program dla młodych”. Więcej szczegółów można uzyskać na stronie www. mlodzi.slaskie.pl

 

Media

KOMENTARZE