Uroczystość nadania imienia bp Wilhelma Pluty i przekazanIa sztandaru odbyła się w Szkole Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach.

Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Szkole Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach nadano imię biskupa Wilhelma Pluty. Do tej pory szkoła nosiła imię Juliana Tuwima – jednak na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rodziców i samych uczniów szkoła zmieniła patrona.

10 stycznia odbyła się oficjalna uroczystość połączona z nadaniem sztandaru.

Patronem szkoły został polski biskup rzymskokatolicki Wilhelm Pluta, urodzony w 1910 roku w Kochłowicach. Biskup Pluta przez 30 lat posługi biskupiej troszczył się o kapłanów i rodziny. Jako pierwszy w Polsce stworzył duszpasterstwo rodzin. Dążył do uświęcenia wiernych swojej diecezji, opublikował 18 książek. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym, jadąc do Gubina na spotkanie z tamtejszymi księżmi.

KOMENTARZE