Wyższy Urząd Górniczy opublikował raport dotyczący poziomu bezpieczeństwa w polskich kopalniach. Jak podkreślają jego twórcy rok 2010 zostanie wpisany do jednego z najlepszych w dziejach górnictwa. W kopalniach węgla kamiennego spadła liczba wypadków, w tym także śmiertelnych.

Spadek wypadków w górnictwie o 5 procent w stosunku do roku 2009, spadek wypadków śmiertelnych w kopalniach węgla kamiennego – to główne wnioski ze wstępnego raportu dotyczącego Bezpieczeństwa w polskich kopalniach opracowanego przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Ze wstępnych ustaleń Departamentu Pracy Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że do głównych przyczyn wypadków w polskich kopalniach zalicza się:

Potknięcia, poślizgnięcia lub upadki – które stanowią 30 procent. 20 procent wypadków to zdarzenia techniczne wynikające z pracy górniczej – czyli oberwania skał ze stropu, spadnięcia, stłoczenia czy obsunięcia brył skalnych. Niecałe 8,5 procenta stanowią wypadki spowodowane kontaktem z przedmiotem transportowanym. Na podobnym poziomie kształtują się wypadki związane z obsunięciem się innych przedmiotów oraz wypadki z udziałem maszyn transportowych.

Spadek wypadków w polskich kopalniach, jest kolejny krokiem na drodze do zrealizowania ambitnego planu Wyższego Urzędu Górniczego, który zakłada obniżenie liczbę wypadków o 25 procent do 2014 roku, w stosunku do roku 2009. Wstępna analiza nie pozwala jeszcze wyróżnić najbezpieczniejszej kopalni. Jednak zgodnie z zapowiedziami rzecznika prasowego urzędu będzie to możliwe po zebraniu wszystkich informacji.

KOMENTARZE