Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi i budowlanymi kierowcy mogą spodziewać się utrudnień drogowych.

W związku z powyższym 3 listopada nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego skrzyżowania ul. Stolarzowickiej i Felińskiego. Roboty drogowe prowadzone będą na odcinku ul. Stolarzowickiej od ul. Felińskiego do ul. Bławatkowej. Przywrócona zostanie do ruchu kołowego ul. Bławatkowa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Stolarzowicką.

3 listopada przywrócona zostanie również obsługa pasażerska na przystanku przy ul. Bławatkowej z jednoczesną likwidacją tymczasowych przystanków przy ul. Felińskiego (w rejonie piekarni). Trasa przejazdu autobusów z Miechowic w kierunku centrum: od pętli autobusowej ulicami Felińskiego, Nickla do ul. Frenzla. Autobusy linii nr 169, 187, 735 jadące od strony ul. Francuskiej dojeżdżać będą do pętli autobusowej z nawrotem na pętli do ul. Frenzla, dalej zgodnie z obowiązującymi trasami (nie dotyczy linii jadącej do dzielnicy Stolarzowice nr 735).

Jednocześnie informujemy, że przez okres około 10 dni prowadzone będą roboty związane z wykonaniem nowej zatoki autobusowej przy ul. Stolarzowickiej. Tymczasowy przystanek zostanie zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Felińskiego.

Utrudnienia drogowe występują również na skrzyżowaniu ul. Głowackiego i Chorzowskiej, gdzie trwa jego przebudowa.

źródło: UM BYTOM

KOMENTARZE