Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z działalności kopalni Wujek Śląsk ruch Śląsk w latach 2008 – 2009. Raport ujawnił między innymi uchybienia w kwestii czasu pracy górników.

Zgodnie z treścią raportu 103 razu naruszono zasadę odpoczynku dobowego. Zgodnie z prawem pracy funkcjonować powinna zasada 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 46 górników pracowało bez dnia wolnego dzień po dniu przez 19 dni . Dwóch spośród nich przepracowało dzień po dniu 69 i 52 dni. Siedem razy bezpośrednio po zakończeniu pracy w kopalni podejmowali pracę w spółce. Górnicy pracujący w kopalni byli zatrudniani dodatkowo przy wydobyciu węgla w ich wolnym czasie na podstawie odrębnych umów. Z głównych wniosków NIK wynika że łamanie zasad dotyczących czasu pracy skutkować może poważnym niebezpieczeństwem zarówno dla górników, którzy nie korzystali z dni wolnych, jak i pozostałych pracowników z nimi współpracujących

KOMENTARZE