Nowa inicjatywa Instytutu Dialogu i Tolerancji w Rudzie Śląskiej to Interaktywny Gabinet Profesora Jana Karskiego – pamiątki po nim oglądać można w czynnym już pałacyku w Rudzie Śląskiej Halembie.

70 różnych eksponatów oraz interaktywny kiosk m.in. to składa się na interaktywny gabinet Jana Karskiego, który otwarto właśnie w dawnym pałacyku myśliwskim w Rudzie Śląskiej Halembie.

Pamiątki po Janie Karskim oraz wystawę obrazującą 20 najważniejszych wydarzeń z życia profesora oglądać można w nowej siedzibie instytutu w dawnym pałacyku Donnesmarcków w Rudzie Śląskiej Halembie przy ulicy 1-go Maja 32.

KOMENTARZE