Jesteś ofiarą wypadku ? Potrzebujesz pieniędzy na sprzęt, rehabilitację, sprzęt medyczny lub ortopedyczny zgłoś się do Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Rudzie Śląskiej.

Zapomogi z funduszu nawiązek sądowych przydzielane są na wniosek osób będących ofiarami wypadków komunikacyjnych – z wyjątkiem sprawców tych wypadków nawet jeśli stali się też ofiarami.

Oferta Rudzkiego Stowarzyszenia skierowana jest nie tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej – o zapomogę strać mogą się ofiary wypadków z terenu całego kraju.

Fundusze dla ofiar wypadków pochodzą z nawiązek sadowych które Sąd skazując za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwa drogowe popełnione pod wpływem alkoholu lub przeciwko środowisku nakłada na sprawcę czynu. Organizacje społeczne, fundacje oraz instytucje uprawnione do otrzymania nawiązki swoją działalnością muszą obejmować terytorium całego kraju i znaleźć się w wykazie prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.

KOMENTARZE