Po kilku miesiącach remontu oddano do użytku mieszkańcom Bykowiny Centrum Inicjatyw Społecznych. Miejsce ma integrować, uczyć, inspirować  i wychowywać. Wszystko w ramach projektu Nowe życie Starej Bykowiny.

Od piątku 25 listopada wszyscy mieszkańcy Bykowiny i Ci młodzi i Ci starsi korzystać mogą z Centrum Inicjatyw Społecznych. Budynek przy ulicy 11 listopada 15a oddano bowiem oficjalnie do użytku. To realizacja programu Nowe życie starej Bykowiny, opracowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych.Centrum, które powstało w budynku mieszczącym się w starej części Bykowiny ma integrować, uczyć, wychowywać i zachęcać.

W jego kształt włączono pięć jednostek, które stworzyły pięciostronny projekt partnerstwa lokalnego.  Prócz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowane są Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Etyki Ekonomicznej ProEthica, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza oraz Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego. Każda realizować będzie swoje działania.
Centrum Inicjatyw Społecznych powstało w Bykowinie. Teraz trzeba odpowiedzieć na pytanie czy inne dzielnice mogą zazdrościć takiej inicjatywy. - Myślę, że nie. Jesteśmy w przededniu otwarcia nowego miejsca kultury w Halembie, na który mieszkańcy czekali od dawna. Tego typu miejsca są ważne dla lokalnych społeczności. - mówi Witold Hanke, radny Rady Miasta Ruda Śląska

Centrum swoje drzwi otworzyło oficjalnie. I jeśli wszystkie założenia twórców się spełnią, mieszkańcy Bykowiny będą mogli realizować się w każdej dziedzinie.

KOMENTARZE