Projekt Jesteśmy Razem Energia Kultury skupiał się na rozwijaniu różnych umiejętności w ramach akademii internetowej, muzyczno – teatralnej, oraz malarskiej. Realizowany był w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwieńczeniem pracy uczniów był spektakl pt. Marzyciele wystawiony w Bytomskim Centrum Kultury.

Praca przy spektaklu nie była łatwa. Nauczyciele musieli się mocno natrudzić żeby udało się połączyć temperamenty polskich i romskich dzieciaków. To się udało. W bytomskiej Szkole Podstawowej nr 16 do której uczęszcza najwięcej romskich dzieci teraz nikt już różnic pomiędzy nimi nie zauważa.

Kolejnym etapem ma być otwarcie w przyszłym roku świetlicy przy SP 16 .

KOMENTARZE