Prezesi i wiceprezesi spółek z większościowym udziałem miasta już w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie słyszeli zapowiedzi mówiące o zmniejszeniu ich wynagrodzeń. Teraz przyszła pora na zmiany. 4 stycznia ogłoszone zostały nowe zasady wynagradzania członków zarządów – a co za tym idzie obniżono ich pensje.

W czasie minionej kampanii wyborczej wielokrotnie podnoszono sprawę wynagrodzeń prezesów spółek miejskich. Wielokrotnie też padały deklaracje obniżenia ich wynagrodzeń.

Teraz te zapowiedzi stały się faktem. W niektórych przypadkach nowe stawki obowiązywały już w styczniu w innych obowiązują od lutego. Do tej pory najlepiej zarabiającym prezesem był prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wynagrodzenie miesięczne wynosiło 20 727,48 zł brutto. Kolejnym w rankingu był prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 19 000,19 zł./brutto Kolejny w rankingu to prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej 17 272,90 zł brutto. Co ciekawe osoba pełniąca obowiązki wiceprezesa zarabiał dokładnie tyle samo co prezes szpitala.

15 545,61 to kwota bardzo często powtarzając się na liście płac – taką kwotę pobierali Prezesi MPGM i Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz wiceprezesi PEC-u i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Najsłabiej zarabiającymi prezesami byli prezes Śląskich Mediów 12 091,03 zł oraz Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego 8 500,00 zł.

I ta ostatnia kwota to jedyna, która teraz się nie zmienia. Prezes TBS nadal będzie zarabiał tyle samo pozostali prezesi zainkasują teraz o wiele mniejsze kwoty. W grupie najlepiej zarabiających po obniżkach wynagrodzeń znajdą się prezesi spółek umieszczonych w tzw. pierwszej grupie czyli spółek strategicznych.

SZPITAL MIEJSKI
PREZES 11 227,38 zł / brutto
WICEPREZES 10 363,74 zł / brutto

MPGM
PREZES 11 227,38 zł / brutto
WICEPREZES 9 500,10 zł / brutto

PWiK
PREZES 11 227,38 zł / brutto
WICEPREZES 10 363,74 zł / brutto

PEC
PREZES 11 227,38 zł / brutto
WICEPREZES 10 363,74 zł / brutto

Druga grupa spółki zajmujące się promocją przedsiębiorczości oraz realizacją inwestycji z wykorzystaniem funduszy europejskich.:

Nowe wynagrodzenie póki co ustalono jedynie w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości
RUDZKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 9 500,10 zł

Trzecia grupa to spółki:

ŚLĄSKIE MEDIA
PREZES 8 636,45 zł
WICEPREZES stanowisko zlikwidowano

TBS RUDA ŚLĄSA
PREZES 8 500, 00

Do tej pory na wynagrodzenia dla prezesów i wiceprezesów 6 zaledwie spółek wydawano miesięcznie 171 001, 71 zł – rocznie była to więc kwota przekraczająca 2 miliony złotych. Obecnie kwota ta wynosi 103 637,39 zł. Miesięcznie. Rocznie z budżetu miasta na płace dla zarządów tych spółek przeznaczyć więc będzie trzeba 1 243 648,68 zł

Wynagrodzenie miesięczne to nie jedyne kwoty które zostały wypłacone w minionym roku. Niektórym prezesom wypłacono nagrody roczne. Nagrody odebrali prezes PWIK w kwocie 36 517,58 oraz wiceprezes 29 878,02.

Kwoty tych nagród nie zostały oficjalnie potwierdzone przez spółkę PWIK .

Nagrody roczne odebrali również Prezesi Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości w kwocie
23 238,46 oraz Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” w rekordowej wysokości 48 482,01.

KOMENTARZE