16 lutego bytomscy radni spotkali się podczas nadzwyczajnej sesji. Sesja nie była związana z projektem reorganizacji sieci szkół – mimo to w Urzędzie Miejskim zebrała się spora grupa uczniów, nauczycieli i rodziców.

Sesje Rady Miejskiej w Bytomiu cieszą się ostatnio spora popularnością mieszkańców. Zainteresowanie to spowodowane jest planowaną reorganizacją sicie szkół. Również podczas sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 16 lutego na sali pojawiła się spora grupa mieszkańców – obawiających się tego, że Radni podejmować będą temat uchwały intencyjnej dot. likwidacji szkół.

Takiego punktu jednak w programie nadzwyczajnej sesji nie było. Radni zajmowali się wyłącznie

podjęciem uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności w całości uchwały nr LXV/905/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom. Rada Miejska w całości nie uwzględniła Skargi Wojewody.

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Bytomiu zaplanowana jest na środę 23 lutego i ma się odbyć w Bytomskim Centrum Kultury. Wówczas radni mają zająć się m.in. sprawa likwidacji szkół.

KOMENTARZE