Co zrobić by z naszego regionu zniknęły góry śmieci, jak walczyć z nielegalnymi wysypiskami, w jaki sposób uświadamiać społeczeństwo – o tych kwestiach dyskutowano w środę, 23 lutego w sosnowieckim Media Centrum. Zainaugurowano bowiem wielka akcję społeczną „Życie po śmieciach”.

23 lutego w siedzibie Dziennika Zachodniego zainaugurowano kampanię „Życie po śmieciach”. Akcja, której twarzą została aktorka Joanna Bartel ma uświadamiać, że każdy z nas jest producentem śmieci i każdy z nas ma wpływ na wygląd najbliższego otoczenia.

Statystyki pokazują, że problem nielegalnych wysypisk jest niezwykle ważny. W ankiecie przeprowadzonej przez Dziennik Zachodni aż 90% mieszkańców Górnego Śląska stwierdziło, że w swoim najbliższym otoczeniu zetknęło się z nielegalnymi wysypiskami. 1% nie zwróciła na to uwagi. Tylko 9% nie zauważyło tego problemu.

Konferencja zorganizowana w Sosnowcu prócz promocji akcji „Życie po śmieciach” było także kolejnym spotkaniem informującym o zmianach, które najprawdopodobniej dotkną samorządy w tym roku. Chodzi o zmiany w ustawie dotyczącej gospodarki komunalnej. W konferencji uczestniczyli min. Andrzej Misiołek senator RP oraz posłanka Danuta Pietraszewska, którzy pracami nad ustawą o gospodarce komunalnej zajmują się w parlamentarnych komisjach.

O nowej ustawie mówi się dużo, nie wszyscy jednak wiedza na czym będzie polegała. Nowa ustawa przerzuca odpowiedzialność gospodarowania odpadami na gminy. W praktyce oznacza to m.in., że właściciel gospodarstwa domowego będzie wnosił opłatę do budżetu gminy za gospodarowanie odpadami, której wysokość będzie uzależniona od ilości mieszkańców w gospodarstwie. Podobne rozwiązania stosowane są praktycznie w całej Unii Europejskiej. Kilka lat temu w wyniku referendum system wprowadzono także w Pszczynie.

Uregulowanie gospodarki śmieciowej jest o tyle ważne, że jeśli Polska nie uporządkuje kwestii gospodarowania odpadami czekają nas poważne konsekwencje finansowe. Kary, jakie może narzucić na nas Unia Europejska sięgać mogą nawet 100 mln euro.

KOMENTARZE