Już po raz szósty rudzcy radni spotkali się podczas sesji Rady Miasta. Tym razem dyskutowano nad przeniesieniami budżetowymi, zlikwidowano Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, powołano także samodzielnie funkcjonującą jednostkę budżetową czyli Izbę wytrzeźwień.

Sesje rozpoczęło wręczenie życzeń i gratulacji księdzu Andrzejowi Rolnikowi, Dyrektorowi Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko" w Świętochłowicach z okazji 18. rocznicy istnienia placówki. Minuta ciszy Radni uczcili także pamięć zmarłego kilka dni temu Andrzeja Blachy. Na poprzedniej sesji małżenstwo Ewa i Andrzej Blacha otrzymali tytuł „Kamrata Rudzkiego” za wieloletnie prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej.

Po mniej oficjalnej części radni przeszli do standardowych obrad, gdzie podobnie jak na każdej sesji uchwalono uchwały budżetowe. Radni zwiększyli wydatki budżetu miasta o kwotę ponad 2 mln 600 tysięcy. Środki te to pieniądze niewykorzystane wpływy z roku 2010. Pieniądze te przeznaczone zostaną min. na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2. Zwiększono także punkt dotyczący dochodów miasta Ruda Śląska. Zadecydowano także o zaciągnięciu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Na wniosek Pani prezydent Grażyny Dziedzic z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący zbycia na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzie Śląskiej gruntów pod budowę kościoła. Decyzję uzasadniono nie zakończonymi konsultacjami ze strona kościelną.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych uchwał była ta dotycząca likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej. Przeciwko likwidacji opowiadali się radni platformy – Cecylia Gładysz, Andrzej Stania oraz Jan Wyżgoł. Radni wystosowali pytania dotyczące zadłużenia ośrodka i działań jakie ten prowadził przez cały okres swojej działalności. Całość skontrował między innymi radny Zbigniew Domżalski.

Podczas głosowania 13 radnych opowiedziało się z likwidacją jednostki, 8 było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Likwidacja MOPiSU pociągnęła za sobą decyzje o powstaniu nowej jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Rudzie Ślaskiej.

Mnóstwo emocji wzbudzają nadal zmiany personalne zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach budżetowych. Na sali sesyjnej pojawiła się była pracownica urzędu, która w taki sposób chciała zamanifestować swój sprzeciw przeciwko zwolnieniu z pracy. Dyskutowano także o zwolnieniach prezesów min. Śląskiego Parku Przemysłowego. Radni podjęli także uchwałę o utrzymaniu dotychczasowych cen za wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Dodatkowo Przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, nadali także nazwę nowej ulicy. W Bielszowicach pojawiła się ulica Wiosenna. Radni tradycyjnie zgłosili interpelacje. Kolejna sesja 31 marca.

KOMENTARZE