Pustostany w Bytomiu już wkrótce mogą stać się wizytówką miasta, a nie barierą w jego rozwoju.

Miasto wraz z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Bytomiu stworzyło projekt dla inwestorów zainteresowanych pustostanami w mieście. W ramach projektu, każdy z podmiotów zainteresowanych sferą mieszkalnictwa, może wziąć udział w tym projekcie. Z myślą o inwestorach została przygotowana kompleksowa dokumentacja techniczna budynków. Jest to duża szansa, by przywrócić zaniedbanym nieruchomościom dawny blask. Oferty dla inwestorów przewidują korzyści dla dwóch stron. Inwestorzy zarobią-miasto wypięknieje. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie www. bytom.pl

Media

KOMENTARZE