Jeszcze w tym roku w Bytomiu zostaną zmodernizowane trzy przystanki autobusowe oraz jeden tramwajowy. Pasażerowie będą mogli bardziej komfortowych warunkach oczekiwać na przyjazd komunikacji miejskiej. Władze Bytomia lwią część środków na ten cel pozyskały z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przez miasto z Funduszu Dróg Samorządowych i Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Bytomiu realizowanych jest szereg inwestycji drogowych - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Poprawiamy nie tylko stan infrastruktury dróg, wymieniamy oświetlenie ulic, doświetlamy i przebudowujemy przejścia dla pieszych, ale również inwestujemy w modernizację przystanków – dodaje wiceprezydent.

Umowa na modernizację 4 przystanków została już podpisana przez zarząd dróg i mostów, dzięki czemu wykonawca wkrótce przystąpi do prac budowlanych. Realizacja kolejnej inwestycji związanej z infrastrukturą drogową jest możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 300 tys. zł. Pozostałą kwotę gmina dołożyła z własnego budżetu, a modernizacja czterech przystanków będzie w sumie kosztować prawie 518 tys. zł. Warto podkreślić, że remont ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo pasażerów, ale przede wszystkim stworzyć wysokie perony z podejściami, tak, aby ułatwić osobom starszym, na wózkach oraz dzieciom wsiadanie do autobusów i tramwajów.

Zgodnie z projektem zmodernizowane zostaną przystanki:
- przystanek autobusowy „Szpital Specjalistyczny nr 1” przy ul. Chrobrego w kierunku na Piekary Śląskie. W ramach prac budowlanych przewidziano: przebudowę przystanku na przystanek typu antyzatoka (element drogi, w którym wyznaczone zostało miejsce zatrzymania m.in. autobusów w miejscu zwężenia jezdni i poszerzenia chodnika), z kostki betonowej wraz z przebudową chodnika przy przystanku oraz regulacją odwodnienia i montażem tablicy informacyjnej oraz przestawieniem wiaty przystankowej;
- przystanek autobusowy przy ul. Bławatkowej w Bytomiu – Miechowicach, gdzie przebudowana zostanie zatoka na przystanek o normatywnych wymiarach, a także powstanie chodnik, miejsca postojowe oraz przestawiona będzie wiata przystankowa. Ponadto w ramach prowadzonych prac przebudowana zostanie geometrii skrzyżowania z ul. Stolarzowicka;
- przystanek tramwajowy „Łagiewniki targowisko” przy ul. Świętochłowickiej. Zakres prac obejmuje: podwyższenie istniejącego peronu tramwajowego przystankowego do normatywnej wysokości względem torowiska, a także montaż dodatkowego odwodnienia);
- warto podkreślić, że w ramach projektu powstanie również nowy przystanek autobusowy „Bytom Wrocławska” w rejonie supermarketu „ALDI” przy ul. Wrocławskiej. Na jego potrzeby zbudowana zostanie zatoka autobusowa o szerokości około 3 m i powierzchni 175 mkw. z kostki kamiennej oraz przebudowane będą zjazdy do marketu. Jednocześnie wraz z budową nowego przystanku, zlikwidowany zostanie dotychczasowy przystanek „Bytom – Wrocławska” w pobliżu siedziby Bytom – Square.

KOMENTARZE