Wieloletnią tradycję mają doroczne kwesty organizowane na bytomskich nekropoliach. Zbiórka rozpoczęła się już 30 października na cmentarzach przy ul. Powstańców Śląskich i Kraszewskiego, gdzie zbierano datki na pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

Jak co roku podczas kwesty organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu, na cmentarnych alejach datki zbierali m.in. przedstawiciele organizacji oraz harcerze.  Wśród kwestujących znalazł się także zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Michał Staniszewski.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najuboższym dzieciom ze Śląska i Kresów. Trafią one także do działających za naszą wschodnią granicą polskich szkół i przedszkoli. W wtorek, 1 listopada kwesta rozpocznie się o 8.00 i będzie prowadzona do 16.00.

Choć to już kolejny rok bez kwestujących na zabytkowej nekropolii przy ul. Piekarskiej, wciąż można wesprzeć inicjatywę Towarzystwa Miłośników Bytomia wpłacając pieniądze na konto:  84 1750 0012 0000 0000 2372 0717.

Przez szereg lat pieniądze z pierwszolistopadowych kwest przeznaczane są m.in. na renowację cennych architektonicznie kaplic i rodzinnych grobowców, a także remont cmentarnych alei. W rezultacie udało się między innymi: przywrócić dawną świetność zabytkowym grobowcom m.in.: rodziny Nowotnych, Wincentego Pisarka, rodziny Paikertów, mauzoleum rodziny Goetzlerów, Ignatza Hakuby, rodziny Garus, rodziny Pruszydło, rodziny Schastok, rodziny Gołębiowskich.

KOMENTARZE