Jedno z najpopularniejszych tego typu miejsc mieści się w Warszawie. Jest jednak szansa, że kolejne Centrum Nauki powstanie na południu, i zgodnie z planami Ruchu Autonomii Śląska zlokalizowane może zostać w bytomskich Szombierkach.

Na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska wręczą petycję w sprawie lokalizacji Śląskiego Centrum Nauki w obiekcie poprzemysłowym. RAŚ tego typu instytucję widzi w dwóch miejscach. Pierwszą są katowickie Szopienice. Drugą - Bytom Szombierki. Do tej pory członkowom ruchu udało się zebrać 10 tysięcy podpisów w formie elektronicznej oraz papierowej. Szczegóły akcji, treść petycji oraz lista sygnatariuszy dostępna jest na stroniie internetowej: http://www.slaskiecentrumnauki.pl.

KOMENTARZE