Regionalny Punkt Konsultacyjny działający przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, zaprasza serdecznie na bezpłatne konsultacje.

Konsultacje odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 10.00-14.00 w Radzionkowie przy ul. Kużaja 19 parter (siedziba Młodzieżowego Biura Pracy). Pierwszy dyżur odbędzie się w środę 8 lutego 2012 roku. Zakres bezpłatnych usług informacyjnych obejmuje m.in.:

- administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,

- możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł np. ze środków Unii Europejskiej i funduszy pożyczkowych,

- ochronę własności intelektualnej,

- społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),

- rozwój zasobów ludzkich,

- wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

- prawo zamówień publicznych,

- zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,

- ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),

- podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU i inne.

Na konsultacje można umówić się pod numerem telefonu: 32 289-08-83 wew.8. Serdecznie zapraszamy! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMENTARZE