Radzionkowski rynek powstanie na terenie byłego folwarku. Twórcami koncepcji nowego obiektu urbanistycznego, który zamknięty będzie m.in. ulicami Knosały i Śródmiejską, są naukowcy działający pod przewodnictwem prof. Stanisława Lessaera z Politechniki Śląskiej.

W pracy nad projektem autorzy korzystali z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta. Koncepcja rynku obejmuje projekt zagospodarowania jego terenu. Według ustaleń architektów, plac podzielony zostanie na cztery obszary o różnej funkcji. Pierwszy z nich będzie miał charakter usługowo-mieszkaniowy i przeznaczony zostanie do realizacji celów komercyjnych. Na terenie drugiego obszaru – o funkcji handlowo-usługowej – mieścić się będą siedziby usług publicznych oraz nowy ratusz. Trzecia część rynku to tereny zielone z miejscami wypoczynku, alejami spacerowymi oraz małą architekturą. Obszar o formule ekologicznej przylegał będzie do Centrum Kultury „Karolinka”. W swej inwencji architekci przewidzieli deptak łączący osiedle Sadowa - Knosały z ul. Śródmiejską oraz oryginalne elementy w formie czterech wież, mające stanowić charakterystyczną ozdobę nowej przestrzeni miejskiej.

Jak podaje Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków Marcin Szczygieł, aktualnie prowadzone są przygotowania do wyburzenia części istniejących obiektów oraz zostają sporządzane podziały geodezyjne.

 

KOMENTARZE