Wspólne działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej pozwoliły uratować życie skrajnie wyczerpanej sarny, która ugrzęzła w zbiorniku osadowym wypełnionym mułem znajdującym się w rejonie ul. Westerplatte w Rudzie Śląskiej – Wirku.

O zdarzeniu funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali powiadomieni przez jednego z mieszkańców naszego miasta, który spacerował tam z psem. Sytuacja jaką zastali przybyli na miejsce zgłoszenia strażnicy miejscy była bardzo dramatyczna: w zbiorniku wypełnionym mułem w odległości około 10 metrów od linii brzegowej znajdowała się sarna, która nie była w stanie wydostać się z niego o własnych siłach. Co więcej, każdy gwałtowny ruch i próba wyswobodzenia się zwierzęcia z pułapki, w którą wpadło powodował bezpośrednie zagrożenie jego życia ponieważ muł się zapadał i sarna zaczynała się w nim topić. W związku z zaistniałą sytuacją na miejsce została wezwana jednostka Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonariusze przybyłych na miejsce zdarzenia służb rozpoczęli działania ratownicze, w efekcie których sarna została bezpiecznie wydobyta na brzeg i uwolniona z pułapki, w którą wpadła.

KOMENTARZE