Dziś w całym kraju o godzinie 9.00 ruszyły egzaminy maturalne. Tradycyjnie pierwszy egzamin był sprawdzianem wiedzy z języka polskiego.

Do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym w tym roku przystąpiło ponad 280 tysięcy tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcących i techników. W tej grupie znaleźli się również rudzcy uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Rudzie Śląskiej. Dziady, Przedwiośnie, a może Pan Tadeusz. Przewidywania były różne. Egzamin z języka polskiego to dopiero początek maturalnego maratonu. Uczniowie na salę egzaminacyjną mogli wnieś tylko szczęście oraz własną wiedzę. Jednak dopuszczalne są środki pomocnicze, z których mogą korzystać na egzaminie. Na egzaminie maturalnym z języka polskiego tegoroczni maturzyści musieli zmierzyć się z fragmentami ,,Lalki” Bolesława Prusa i ,,Kordianem” Juliusza Słowackiego.

Media

KOMENTARZE