Każda osoba, która ukończyła już 18 rok życia jest zobowiązana do noszenia przy sobie dowodu osobistego.

 

Nieletnim również można wyrobić dowód osobisty, jednak tylko tymczasowy. Dowód osobisty jest wydawany na 10 lat jednak zdarzają się sytuacje, w których wcześniej wygasa ważność tego dokumentu. Wielu z nas pamięta dokument tożsamości w formie książeczki, w której były umieszczone wszystkie dane właściciela. Teraz to już przeszłość. Prawo jazdy to kolejny z dokumentów, który musimy wymienić przy zmianie danych osobowych np. adresu. Na wymianę tego dokumentu mamy zaledwie 30 dni. Od 19 stycznia 2015 roku zakończono wydawanie bezterminowych praw jazdy. Teraz dokument wydawany jest na 15 lat. Jednak czy przy zmianie nazwiska posiadacze prawa jazdy bezterminowego będą musieli zmienić na to terminowe? Dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie, jego wymiana również. Z kolei dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów jest płatny przy każdorazowej wymianie. Są jednak pewne wyjątki. Takim wyjątkiem jest np. zmiana danych, która następują z przyczyn niezależnych od właściciela dokumentu.

Media

KOMENTARZE