Trwają remonty w rudzkich placówkach oświatowych. Miasto przeznaczy w sumie na ten cel 1,7 miliona złotych. W sześciu szkołach podstawowych trwają prace związane z przystosowaniem sal do potrzeb oddziałów przedszkolnych. Od nowego roku szkolnego do nowych oddziałów zostanie przyjętych 419 dzieci.

Z nowym rokiem szkolnym łącznie 20 oddziałów przedszkolnych powstanie w SP 27, SP 11, SP 3, SP 6, SP 20 i SP 24.

W Szkole Podstawowej nr 27 trwają roboty adaptacyjne dla potrzeb 3 oddziałów przedszkolnych. Wykonane zostaną nowe sanitariaty oraz szatnie. Przewidziano również zabudowę dodatkowych schodów ewakuacyjnych. Nowe sale pomieszczą 64 dzieci. Podobny zakres prac przewidziano w SP 11, gdzie powstanie pięć oddziałów, które przyjmą 101 dzieci. W SP nr 35 sal zostanie przygotowanych do przyjęcia 107 dzieci, a w SP nr 6 powstaną 4 oddziały dla 82 dzieci. Z kolei w SP 20 powstanie 1 oddział dla  19 dzieci. Dodatkowo w tej placówce oświatowej wykonane zostanie wyjście ewakuacyjne. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 24 powstaną dwa oddziały przedszkolne dla 46 dzieci.

- Prace adaptacyjne wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania projektowanych oddziałów przedszkolnych do przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

W SP 27 i SP 20 powstające oddziały przedszkolne będą integralną częścią szkół, w których się znajdują. W pozostałych placówkach oddziały stanowią drugą siedzibę przedszkola. W SP 11 znajdą się oddziały MP 30, w SP 3 oddziały MP 40, w SP 6 oddziały MP 44, a w SP 24 oddziały MP 39.

KOMENTARZE