Plac przed Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu zmienił swoje oblicze. W miejscu, gdzie parkowały samochody powstała przestrzeń dedykowana pieszym oraz rowerzystom. W ramach projektu przebudowano również ciąg pieszy wzdłuż ul. Niedurnego do skrzyżowania przy ul. Markowej i ul. Hallera. Koszt inwestycji to 1,2 mln złotych, z czego część została pokryta w ramach dofinansowania z GZM.

- Temat przebudowy przestrzeni przed MCK wielokrotnie powracał w trakcie spotkań z mieszkańcami czy różnych interwencji. Dziś możemy go szczęśliwie zakończyć i cieszyć kolejną zrewitalizowaną przestrzenią w mieście. Oprócz poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych udało nam się także dzięki nowemu oświetleniu wyeksponować nasze zabytki – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic.

W ramach trwającej od sierpnia br. inwestycji przed Miejskim Centrum Kultury powstał mały plac z ławkami i oświetleniem ledowym. Przed budynkiem ustawione zostały podświetlane płyty z granitu i szkła. Wjazd i wyjazd do placówki zabezpieczone zostały obniżanymi słupkami. - Całości przemiany tego miejsca dopełni zieleń. Na pełen efekt trzeba będzie jednak poczekać do wiosny, aby przy sprzyjających warunkach pogodowych mogła zazielenić się posiana trawa - tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Zakończona właśnie inwestycja nie ograniczyła się tylko do obszaru przylegającego do budynku MCK, ale objęła też ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Niedurnego od skrzyżowania z ul. Markowej do skrzyżowania z ul. Hallera. Na całej długości tego odcinka powstał nowy chodnik z płyt betonowych oraz zainstalowane zostały ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo dzięki zamontowanym w podłożu lampom LED podświetlone zostały rosnące wzdłuż chodnika okazałe drzewa. W ramach zadania wzdłuż przebudowywanego chodnika na odcinku od ul. Markowej do budynku przy ul. Niedurnego 73 powstała także ścieżka rowerowa z nawierzchni mineralno-żywicznej, co istotne przepuszczalnej, która zasili w wodę istniejący drzewostan.

- Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 1,2 mln zł. Została ona objęta wsparciem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która przeznaczyła ze swoich środków na ten cel 300 tys. zł w ramach programu na rzecz ograniczania niskiej emisji – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – To ważny element domykający projekt „Rewitalizacja centrum Nowego Bytomia z terenami przyległymi, ukierunkowana na nowe funkcje centrotwórcze”, na który pozyskaliśmy ponad 1,7 mln zł ze środków Unii Europejskiej – podkreśla.

Wartość wspomnianego projektu to ponad 3,2 mln zł, a unijne dofinansowanie przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

KOMENTARZE