Ponad 4,3 mln zł otrzyma w tym roku Ruda Śląska z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tej kwoty 2,8 mln zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, z których skorzysta 130 uczestników. Natomiast około 1 mln zł zarezerwowany jest na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, zakupu środków pomocniczych oraz przedmiotów ortopedycznych czy inwestycji likwidujących bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się. Rada Miasta podjęła uchwałę w tej sprawie.

- Działania z zakresu wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych są kosztowne, dlatego też ważna jest dla nas każda złotówka, którą możemy przeznaczyć na ten cel. Środki, które otrzymujemy z PFRON, są istotną częścią naszego budżetu. Niestety nie mamy wpływu na wysokość przekazywanego nam wsparcia, bo jest ono wyliczane na podstawie algorytmu. Poprzez nasz MOPS staramy się jednak pozyskiwać także inne fundusze, z których realizujemy projekty służące osobom z niepełnosprawnościami – mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych Anna Krzysteczko.

W tym roku wsparcie dla Rudy Śląskiej z PFRON wyniesie dokładanie 4.321.548,00 zł.  Największa pula z tej kwoty, ponad 2,8 mln zł, tradycyjnie przeznaczona będzie na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Z kolei ponad 324 tys. zł przypadło na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym. Na dotowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych wygospodarowano natomiast 321 tys. zł, a na likwidację barier 260 tys. zł. Kolejne 96 tys. zł zarezerwowano na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji czy turystyki osób niepełnosprawnych.

Realizacja dofinansowań następuje poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie złożonych wniosków, natomiast środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej przekazywane są do Powiatowego Urzędu Pracy. W tym roku na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej przeznaczono 395 tys. zł, a na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne 100 tys. zł.

W 2020 roku miasto otrzymało z PFRON 3.784.619 zł dofinansowania. Z tych środków rudzki MOPS udzielił dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 17 osób, 212 osobom przyznano dotacje do zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny skorzystało 131 osób niepełnosprawnych wraz z 47 opiekunami (w tym 20 dzieci z 17 opiekunami).

Warto dodać, że podobnie jak w latach poprzednich, także w tym roku, rudzki MOPS realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Program finansowany jest również ze środków PFRON i skierowany głównie do osóbze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej.

 

KOMENTARZE